KAKO da se PRIPREMITE za GRUPNU radionicu
Podsetnik: Kako funkcioniše grupna radionica?

Kada se radi u grupnom polju, udružuje se energija više ljudi i oni tako rade na istom cilju. Kad se energije udruže, polje u kom se radi biva jače i intenzivnije, a informacije do kojih se dolazi su jasnije, preciznije, čistije.

Grupa radionica vam pomaže da iznesete svoju temu i dođete do potrebnih informacija, naročito kad je ta tema teška ili previše komplikovana. Podrška drugih ljudi, vaše duhovne porodice, tokom radova na grupnoj radionici daje vam snagu da savladate izazove, baš kao što ste i vi tu za njih u njihovim radovima. Jer i kroz tuđe radove vi uradite puno svojih ličnih tema. Često imate slične teme, slične blokade kao i oni u čijim radovima učestvujete. U takvim radovima, sa izvesnom distancom koju po prirodi stvari imate, zapravo radite i svoje teme i lakše otpuštate svoje blokade.

Zašto je važna tema? 

Upravo zbog toga što se na grupnoj radionici udružuju i ukrštaju energije više ljudi i što vam se teme vrlo često prepliću, da bi se ta energija valjano usmerila, važno je dobro odrediti temu za svoj rad, bilo da je ona lična (odnosi sa članovima porodice, partnerom, zdravlje, promena stana i sl.) ili poslovna (privlačenje novih klijenata, nalaženje posla, veća plata i sl.). Pri tome treba imati na umu da su najuspešniji oni radovi koji se odnose na trenutno aktuelnu životnu temu, onu koja je na površini vaših svakodnevnih zbivanja, i da ono što služi budućnosti ima prioritet nad onim što je bilo u prošlosti.

Važno je da pre svog rada unapred razmislite o temi, o tome šta bi za vas bilo dobro rešenje, tj. sa čime biste bili zadovoljni nakon završenog rada. U trenutku kad odredite temu, vi već počinjete da je obrađujemo, usmeravamo svoju energiju, vaš rad kreće i, kako se grupna radionica bliži, dobija sve više zamaha, snage i energije da se ostvari u potpunosti!

KAKO da se PRIPREMITE za GRUPNU radionicu

Šta treba unapred uraditi?

Osim same teme (X), važno je definisati i razlog zbog kojeg radite temu (Y), kako vidite sebe kad ostvarite cilj (Z) da biste mogli u jednoj rečenici precizirati  cilj, tj. sebe u ostvarenom cilju (C = X + Y + Z)

 

Šta

Kako

Tema za rad

 Šta mi je tema  za rad (X)

Razlog

Zašto radim rad (Y)

Slika / vizija ostvarenja cilja 

Kad ostvarim svoj cilj, ja ću (Z)

Cilj

Cilj u jednoj afirmativnoj rečenici  (C = X+Y+Z)

Na primerima to izgleda ovako: 

 

 

 

Primer 1

Primer 2

Primer 3

X

= Tema za rad

Moj budući partner

Nasilje u razredu mog deteta

Moja plata

Y

= Razlog: Zašto radim rad

Nemam partnera, želim da ga nađem

Jer se brinem za njegovu bezbednost, a škola ništa ne preduzima

Radim i prekovremeno, a ne     zarađujem dovoljno

Z

= Slika/vizija ostvarenja cilja: Kad ostvarim svoj cilj, ja ću… 

uživati u zajedničkim interesovanjima s partnerom

mirno i bez brige voditi dete u školu svakog dana

raditi koliko i ostale kolege a zarađivati više nego do sad

C

= Alfa: Cilj u jednoj afirmativnoj rečenici (C = X+Y+Z)

Ja sam sada u stabilnoj vezi s osobom koja me razume

Ja sam sada roditelj bezbednog deteta koje voli da ide u školu

Ja sam sada adekvatno plaćen za svoj rad

Kad definišete X, Y, Z i C, pošaljite mi ih na email. 

Nakon što zajedno potvrdimo temu i uplatite kaparu, cilj je spreman i  već počne da se ostvaruje, jer ste doneli odluku, uložili trud i napor i dali ne samo materijalnu, nego i energetsku zalogu da se njegovo ostvarenje i pokrene.

Želim vam puno sreće u kreiranju cilja. 

Više o grupnim radionicama možete pročitati ovde.