Autentična mapa VS Genogram

Crtanje autentične porodične mape se razlikuje od crtanja genograma. Autentična porodična mapa se crta po našem osećaju, intuitivno.  Prema Transformaciji karmičkih obrazaca, polazi se od toga da naša percepcija nama bliskih osoba može imati prostornu dimezniju. To znači, da kada pričamo o nekoj osobi iz porodice, često je doživljavamo negde u prostoru oko nas - kao da stoji pored nas ili ili je vidimo zamišljenu kako gleda kroz prozor i sl.. Na osnovu tog doživljaja, prema ličnom osećaju crtamo članove porodice onako kako ih unutrašnjim okom vidimo u prostoru u odnosu na nas (oko nas). 

Kako da nacrtate porodičnu mapu
 

Kako nacrtati mapu

Uzmite prazan list papira, najbolje A4 i okrenite ga horizontalno. Sve osobe se crtaju kao kružići, slično kao emotikoni u porukama na telefonu ili mesindžerima.   

Na praznom papiru prvo nacrtajte  sebe

Kako da nacrtate porodičnu mapu
 

Koga sve nacrtati na mapi

Nacrtajte svoju porodicu u prostoru oko vas. Crtate  najužu porodicu, njih 6, vas, roditelje, njihove roditelje,  beke i deke, bilo da su živi ili nisu. Osim njih, crtaju se još i  rođena braća i sestre, deca i partner. Znači, crtate:

 • Mamu
 • Tatu
 • Baku maminu mamu
 • Baku tatinu mamu
 • Deku tatinog tatu
 • Deku maminog tatu
 • Partnera/muža
 • Decu
 • Braću, sestre
 • Abortuse, pobačaje vaše i vaših roditeja (svoje i mamine) 

  Zašto se crta „nosić“ na kružićima

  Nosić nam pomaže da se pravilno orjentišemo. Ukazuje na to gde osoba na mapi gleda: u nekoga od porodice, levo, u prazan prostor, u pod i sl.. Nosić, kao element neverbalne komunikacije,  ukazuje na to kako vi doživljavate tu osobu u odnosu na porodično polje, tj u odnosu na druge članove porodice. 
   

 Nacrtatje mapu i pošaljite da je rastumačimo zajedno!  Za više informacija kako se crta mapa pišite na info@katarinalukic.rs

 

Kako da nacrtate porodičnu mapu

Šta je sve dobro znati od informacija, vezano za porodicu, možete pogledati OVDE